ไมค์ประชุมไร้สาย WiFi

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย WiFi ITC Full Digital WIFI Conference System

ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไวไฟ สำหรับประธาน

ITC TS-W102 WIFI Wireless Discussing Microphone (Chairman Unit)

ราคา - บาท


ชุดไมค์ประชุมไร้สาย ไวไฟ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ITC TS-W102A WIFI Wireless Conference (delegate unit)

ราคา - บาท

ชุดควบคุมระบบไมค์ประชุมไร้สาย ไวไฟ

ITC TS-W100MS WIFI Wireless Conference Controller

ราคา - บาท


ชุดกระจายสัญญาณไวไฟ ระบบไมค์ประชุมไร้สาย

ITC TS-W111 AP Transmitter

ราคา .- บาท

ชุดขยายสัญญาณเครือข่าย สวิทซ์ฮับ ITC TS-W113 POE SWITCH HUB

ราคา .- บาท
สอบถามรายละเอียดสินค้าหรือราคา